Helstu verkefni

Helstu verkefni

Liðavernd Raforkukerfa

 • Landsnet
 • Landsvirkjun
 • HS Orka
 • HS Veitur
 • Rarik
 • Orkubú Vestfjarða
 • Orkuveita Reykjavíkur
 • Áburðarverksmiðja ríkisins
 • Krossanesverksmiðja
 • Rafveita Vestmannaeyja
 • Sementsverksmiðja ríkisins

Tæknilegir Tengiskilmálar fyrir rafveitur

 • HS, OV, RR, Rarik, Rafveita Hafnarfjarðar og síðar Samorku.

Hönnun og endurnýjun aðveitustöðva og tengivirkja

 • Endurnýjun stýrikerfateikninga í um 20 aðveitustöðvum fyrir Landsvirkjun og Landsnet
 • Fjargæslumál hjá Rarik og LV
 • HS, LV, OR (RR), Rarik
 • Fjargæslumál hjá Rarik og LV, HS, LV, OR (RR), Rarik
 • Skráning búnaðar í virkjunum og aðveitustöðvum LV í samvinnu við þýska verkfræðistofu. Sama hjá HS, Ísal, Norðurál, OV, þróun AKS.
 • Umsjón með KKS lyklum og KKS handbókum Landsvirkjunar, Landsnets og Orkubús Vestfjarða

Eftirlit og skoðanir hjá rafveitum

 • Fyrir RER á há- og lágspennudreifikerfum.
 • Hellisheiðarvirkjun, verkeftirlit og verkumsjón
 • LV, RR, Rarik, Rafveita Hafnarfjarðar.
 • Eftirlit með byggingu skólpdælistöðva í Garðabæ
 • Eftirlit með byggingu Þjónustuskála Alþingis
 • Reykjanesvirkjun, verkeftirlit og verkumsjón
 • Viðtökuprófanir og eftirlit fyrir Landsnet
 • Búðarhálsvirkjun eftirlit fyrir Landsvirkjun, stöðvarhús
 • Búðarhálsvirkjun eftirlit fyrir Landsnet, tengivirki
 • Brennimelur, eftirlit með uppsetningu rafbúnaðar, Landsnet
 • Ísafjörður, eftirlit með byggingu nýrrar stöðvar, Landsnet
 • Vatnshamrar, eftirlit með stækkun, 132/66 kV, Landsnet

Raflagnahönnun.

 • Aðveitustöðvar RR og síðar OR við Elliðaár, A5, að Hnoðraholti, A7,að Esjumelum, A10 og við Rauðavatn, A12 (m.a. LED lýsing með þeim fyrstu á landinu)
 • Aðveitustöðvar RARIK Reykholti, Siglufirði, Breiðdalsvík, Ólafsvík og Sauðárkróki
 • Bílakjallarar
 • Blikksmiðjur
 • Borgarbókasafn Þingholtsstræti
 • Borgaskóli (m.a. instabus kerfi)
 • Einbýlishús, raðhús, fjölbýlishús, sumarbústaðir
 • Fróði hf, skrifstofur og kaffistofa
 • Gerðuberg, borgarbókasafn og félagsmiðstöð aldraðra
 • Gerðuberg, eldhús, kaffistofa og fundarherb.
 • Gerðuberg, leiksviðslýsing, lýsingarhönnun í sali
 • Grunnskóli Eyrarsveitar, Grundarfirði
 • Guðjón Ó, nýr prentsalur
 • Guðmundarlundur, Félags- og fræðasetur
 • Gullsmári 11, 2. Hæð, Kópavogi – Íbúðir fyrir aldraða
 • Gylfaflöt 9, raflagnir í nýjar höfuðstöðvar Landsnets (m.a. instabus kerfi m.m forritun á því, aðgangskortakerfi, varaflsvélar og bakhjarlar)
 • Hjallaskóli Kópavogi, viðbygging
 • Hjallaskóli Kópavogi, tölvustofa
 • Hnit, verkfræðistofa, Háaleitisbraut 58 – 60, tölvuvinnusalur 2. hæð
 • Hús málarans, Bankastræti 7A
 • Hörðuvallaskóli Kópavogi, nýbygging (m.a. instabuskerfi) og breytingar
 • ISAL, Kerbrotsstöð
 • ISAL, Þjónustuhús í steypuskála
 • Íslensk erfðagreining, ný aðaltafla með varaaflsvél og bakhjarli
 • Íþróttahús Neskaupstað (lýsingu stjórnað með iðntölvu)
 • Íþróttamiðstöð á Egilsstöðum, Fljótsdalshéraði, (með iðntölvu og skjástýrikerfi til stýringar á lýsingu og þreyfingar á líftíma pera til að hámarka líftíma)
 • Íþróttamiðstöð með sundlaug á Egilsstöðum, Fljótsdalshéraði, öryggismyndavélakerfi
 • Íþróttavöllur Fljótsdalshéraðs á Egilsstöðum
 • Íþróttavöllur í Laugardal, stækkun
 • Lagerhúsnæði Rarik á Selfossi, Hvolsvelli og verkstæðis- og skrifstofuhúsnæði í Ólafsvík
 • Hörðuvallaskóli í Kópavogi, nýtt eldhús
 • Knatthús Kópavogs
 • Lindarborg, leikskóli/dagvistun
 • McDonald’s skrifstofur
 • McDonald’s, öll veitingahús á Íslandi
 • Miðbær Kópavogs – Yfirborðsfrágangur m.a. LED lýsing
 • Mjólká, viðbygging við og breyting á húsnæði orkuvers
 • Omega Farma, skrifstofur, lager
 • Orlofsheimili Vélstjóra, sundlaug, búningsaðstaða, húsvarðaríbúð, raðhús
 • SAS eldhús á Kastrup DEN
 • Sambýli fatlaðra í Vættaborgum, Sólheimum, Jöklaseli o.fl.
 • Sambýli fatlaðra Skjólbraut 1 a, Kópavogsbraut 41, Austurkór 1 og 3 – íbúðir fyrir fatlaða
 • Skip, aðaltöflur, rafalar
 • Skólpdælustöðvar í Garðabæ við Arnarneslæk og á Arnarnesi
 • Skrifstofuhúsnæði, sólbaðsstofur, tannlæknastofur
 • SKÝRR; ný aðaltafla með varaaflsvél og bakhjarli
 • Slökkvistöð, áhaldahús, bókasafn og fjarkennsluhúsn. á Grundarfirði
 • Snælandsskóli Kópavogi, viðbygging
 • Snælandsskóli Kópavogi, nýtt eldhús, ný heimtaug
 • Starfsþjálfun fatlaðra, Hátúni
 • Stúka Kópavogi, heildar rafm. hönnun m.a. instabuskerfi
 • Stúka Laugardal, instabus forritun
 • Sundlaug Kópavogs, nýbygging með instabus- og aðgangskerfi
 • Svínabúið á Vatnsleysu, aðaltafla
 • Sýslumaður og lögregla í Kópavogi
 • Vallarvinir, flugþjónusta, stækkun
 • Verslunarrými í Smáralind, 3 rými
 • Vélar og þjónusta, skrifstofu- og atvinnuhúsnæði Krókhálsi 5
 • Víðimelur, loftnetshönnun í blokk
 • Vinna við hönnun á Hitaveitum í Rússlandi.
 • Yfirfallsbrunnur í Garðabæ við Hraunsholtslæk
 • Þinghólsskóli, Kópavogi, stækkun og m.a. instabus kerfi
 • Þinghólsskóli, Kópavogi, eldhúsönn­un og ef­ir­liti á raf­orku­virkj­un­um, aðveitu­stöðvum og tengi­virkj­um.

Önnur verk

 • Fiskimjölsverksmiðja á Djúpavogi (með iðntölvu- og skjástýrikerfi)
 • Forskrift að alútboði heilsu-, íþrótta- og fræðaseturs í Vallakór í Kópavogi
 • Forskrift að alútboði Knatthúss við Smárann (Fífan) í Kópavogi
 • Forskrift að alútboði íþróttahúss HK í Fagralundi Kópavogi
 • Forskrift að alútboði íþróttahúss m.a. v. starfsemi Gerplu í Vatnsendaskóla í Kópavogi
 • ISAL, jarðskaut fyrir stækkun
 • ISAL, stýringarbúnaður í kerbrotsstöð
 • Leysa spennuvandamál í skólpdælistöðvum í Þorlákshöfn f. Rarik
 • Lyfta Menningarmiðstöðinni Gerðubergi
 • Námskeiðahald á vegum Endurmenntunar Háskólans
 • Rafmagnsveita Reykjavíkur, færanlegar töflur
 • Rafskautsketill á Neskaupstað, úttekt vegna rekstrartruflana
 • Rafskautsketill hjá ISAL, hagkvæmniathugun
 • Rarik, útboð 36 kV strengir
 • RER, reglur um eldvarnir spennistöðva
 • Samanburður á Al og Cu strengjum fyrir RARIK
 • Samning reglna fyrir RARIK um stauraspennistöðvar í dreifbýli
 • Samning reglna fyrir RR(OR) um vararafstöðvar
 • Samning reglna vegna dreifistöðva fyrir RER
 • Skammhlaups- og jarðstraumsútreikningar fyrir HS, OV, RARIK o.fl.
 • Stofnun Skoðunarstofunnar hf með öðrum, rann síðar inn í Frumherja
 • Tilboðsgerð fyrir hönnun á Hitaveitum í Rússlandi.
 • Úrlausnir fyrir RARIK vegna spennuvandamála víðs vegar um landið
 • Vatnsveita Suðurnesja vegna háspennustrengja
 • Vinna í Fagstjórn í stöðlun um raftækni og fyrir Rafstaðlaráð
 • Yfirverkumsjón með uppsetningu rafbúnaðar í Hellisheiðarvirkjun
 • Yfirverkumsjón með uppsetningu rafbúnaðar í Reykjanesvirkjun
 • Yfirverkumsjón með uppsetningu rafbúnaðar í Sultartangavirkjun
 • Þjálfun starfsmanna skoðunarstofu á rafmagnssviði til faggildingar
 • Þjónusta við ELCAD og SPIRIT notendur
 • Eftirlit með raflögnum í Klettaskóla og Dalskóla, Reykjavíkurborg
 • Eftirlit með hönnun og raflögnum á 20 lausum kennslustofum, Kópavogsbær